Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava, a convocat astăzi în ședintă extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Subiectele puse în discuție pe ordinea de zi au vizat stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a creșterii incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori, în județul Suceava. Totodată, având în vedere subiectele prinse pe ordinea de zi a ședinței, a fost invitat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.

Luând în considerare situația prezentată de către D.S.P. Suceava, propunerile fundamentate ale specialiștilor epidemiologi din cadrul structurii de sănătate publică, statisticile zilnice privind incidența cazurilor pozitive Covid-19 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea numărul 60 din data de 01.11.2020.

Prin Hotărârea numărul 60/01.11.2020 a CJSU s-au adoptat o serie de măsuri de diminuare a impactului de risc la nivelul municipiului Suceava (3,07) și a comunelor Dornești (3,16), Ilișești (3,06) și Ipotești (3,23), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori, precum și măsuri pentru comunele Frătăuții Noi (1,79), Frumosu (1,75) și Valea Moldovei (1,70), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 – 3 la mia de locuitori, măsuri prevăzute de către HG numărul 856/2020, începând cu data 03.11.2020, ora 00.00, pe o perioadă de 14 zile.

Un nou set de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava

În localităţile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare ratei de infectare:

  • desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
  • purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.

În localităţile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare acestei rate de infectare:

  • desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și / sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6:00 – 23:00;
  • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;
  • purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de cinci ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.

Totodată, se modifică Scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din comunele Dornești, Ilișești și Ipotești – unități cu personalitate juridică și structurile arondate acestora, începând cu data de 2 Noiembrie 2020.

Un nou set de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava

În ceea ce privește unitățile de învățământ din municipiul Suceava, ele vor funcționa luni, 2 Noiembrie 2020, potrivit scenariului aprobat prin Hotărârea CJSU numărul 58/30.10.2020, urmând a fi analizate propunerile consiliilor de administrație ale tuturor unităților de învățământ în cadrul unei ședințe extraordinare a comitetului județean, ce se va desfășura luni, 2 Noiembrie 2020, ora 14.

Astfel, în aplicarea prevederilor articolul 16 și Anexei numărul 1 din Ordinul comun MEC/MS numărul 5487/1494 din 31 August 2020, Inspectoratul Școlar Județean Suceava va solicita consiliilor de administrație ale tuturor unităților de învățământ din municipiul Suceava până la data de 02.11.2020, ora 10.00, formularea propunerilor pentru scenariile de funcționare în următoarele 14 zile, în condițiile incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori înregistrată la nivelul municipiului Suceava și ținând cont de particularitățile locale, de infrastructura fiecărei unități de învățământ, resursele umane, resursele logistice și accesul la rețeaua medicală ale fiecărei unități de învățământ în parte.

Ulterior, propunerile formulate de către consiliilor de administrație vor fi analizate și avizate de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava, respectiv de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, și vor fi înaintate Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava până la data de 02.11.2020, ora 12.00, în vederea aprobării unor măsuri de completare a Hotărâriinumărul 60 din data de 1 Noiembrie 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *