Un nou set de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava

Astăzi, 13 Februarie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava, în sala Nicolae Labiș din Palatul Adminstrativ, având următoarea ordine de zi.

1. Stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a analizei incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori în județul Suceava, fiind adoptată Hotărârea nr. 45 din 13.02.2021;

2. Dispunerea unor măsuri ca urmare a avertizării meteorologice periculoase COD PORTOCALIU de intensificări ale vântului, zăpadă puternic spulberată, vizibilitate redusă în zona joasă a județului Suceava;

3. Analizarea situației de urgență produsă pe raza comunei Cârlibaba, localitatea Valea Stânei, generată de acumularea de ghețuri pe cursul râului Bistrița.

Luând în considerare contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, analiza de risc întocmită în data de 13.02.2021 de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și propunerile formulare în condițiile Art. 4 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 26 din data de 29.01.2021 și Art. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 27 din data de 30.01.2021 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Suceava privind reanalizarea unor măsuri restrictive în urma analizelor de risc efectuate pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidențe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava a adoptat Hotărârea nr. 45 din 13.02.2021.

Un nou set de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava

În condițiile Art. 4 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 26 din data de 29.01.2021, respectiv Art. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 27 din data de 30.01.2021, și având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, s-a dispus încetarea aplicării măsurilor stabilite prin hotărârile sus-menționate, pentru comunele Arbore (0,62), Botoșana (0,00), Fântânele (0,43), Poiana Stampei (0,87), Frătăuții Noi (1,30) și Vicovu de Jos (0,74).

Prin Hotărârea nr. 45 din 13.02.2021, s-a dispus, începând cu data de 15.02.2021, ora 00.00, pentru comunele Pojorâta și Șaru Dornei, pentru o perioadă de 14 zile, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori, următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 35/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

De asemenea, s-au dispus începând cu data de 15.02.2021, ora 00.00, pentru comuna Adâncata, pentru o perioadă de 14 zile, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 06:00 – 23:00;

d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

e) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;

f) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

g) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentanții SDN Suceava, respectiv DJDP Suceava au prezentat situația căilor de acces rutiere aflate în administrare și sub incidența avertizării meteo COD PORTOCALIU, punând în evidență faptul că sunt asigurate în vederea unei intervenții operative atât utilajele cât și stocurile de materiale antiderapante, la acest moment circulația desfășurându-se în condiții de iarnă, fără probleme deosebite.

Prin Hotărârea nr. 46/13.02.2021, a fost constituit Grupul de Suport Tehnic (alcătuit din reprezentanți ai Instituției Prefectului – județul Suceava, ISU Suceava, SGA Suceava, CLSU Cârlibaba), care va duce la îndeplinire până la restabilirea stării de normalitate măsurile necesare pentru inventarierea factorilor de risc, determinarea stărilor potențiale generatoare de situații de urgență, iminența producerii acestora, monitorizarea stărilor potențial generatoare de situații de urgență și va propune măsuri de contracarare a efectelor riscurilor care se manifestă în zona comunei Cârlibaba, pe cursul Râului Bistrița.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top