Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a finalizat concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat la cele zece facultăți ale sale.

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a finalizat concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat

În acest an, USV a scos la concurs, pentru toate formele de învățământ, aproximativ 5.000 de locuri, dintre care peste 2.200 au fost locuri bugetate. Oferta studiilor universitare de licenţă, constând în 42 de programe, a atras un total de 1.951 noi studenți, dintre care 343 etnici români de pretutindeni. La forma de învăţământ la distanţă (ID) s-au înmatriculat 322 de candidați, repartizați pe nouă programe de studii. Studiile universitare de masterat s-au dovedit, de asemenea, atractive: la finalul concursului de admitere, la cele 36 de programe s-au înmatriculat 1.109 candidați, dintre care 142 etnici români de pretutindeni. Acestora li se adaugă alți 124 noi studenți înmatriculați la programele de conversie profesională.

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, unde au fost disponibile 49 de locuri bugetate, s-au înmatriculat 61 de candidați. O nouă sesiune de admitere la doctorat se va desfășura în perioada 24-28 Septembrie 2018. De asemenea, pentru celelalte programe de studii unde mai există locuri disponibile, un nou modul de admitere se desfășoară în perioada 24-26 Septembrie 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *