Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava pregătește concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat la cele zece facultăţi ale sale.

Absolvenţii învăţământului preuniversitar şi universitar din regiunea de Nord-Est au, și în acest an, oportunitatea de a se dezvolta academic şi profesional prin programe de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, structurate pe cinci arii europene de învăţământ superior – ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe biomedicale, oferite de instituția suceveană.

Ciclul studiilor universitare de licenţă promovează un număr de 43 de programe, având forma de învăţământ de zi, cu 1.180 de locuri finanţate de la buget şi 1.030 locuri cu taxă. Dintre locurile finanţate, zece sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, iar 50 absolvenților de licee din mediul rural. Oferta programelor de licență include și trei sute de locuri bugetate destinate românilor de pretutindeni. Forma de învăţământ la distanţă (ID), beneficiază de un număr de 400 de locuri, repartizate pe nouă programe de studii.

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 34 de programe, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava oferă 650 de locuri fără taxă, dintre care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, la care se adaugă şi 150 de locuri pentru românii de pretutindeni. Alte 640 de locuri sunt disponibile pentru forma de învăţământ cu taxă.

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, universitatea scoate la concurs un total de 49 de locuri (dintre care pentru rromi patru locuri, 23 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, şi 22 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă). 14 locuri sunt destinate românilor de pretutindeni. Acestora li se mai adaugă 80 de locuri cu taxă, dintre care 33 la Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti și 47 la Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane.

Oferta educaţională a universităţii include şi 210 locuri, cu taxă, pentru cele 10 programe de conversie profesională.

Sesiunea de admitere 2019 se desfăşoară în perioada 15-20 Iulie 2019, fără ziua de duminică, pentru specializările unde există probe, 15-23 Iulie 2019, fără ziua de duminică, pentru specializările unde nu există probe, urmând ca pentru locurile rămase neocupate să se organizeze o nouă sesiune în perioada 9-14 Septembrie 2019, pentru specializările unde există probe, și 9-16 Septembrie 2019, fără ziua de duminică, pentru specializările unde nu există probe. Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 30 Iulie 2019, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 Septembrie 2019, pentru sesiunea de toamnă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *