Luni, 10 Septembrie 2018, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava demarează sesiunea de toamnă a concursului de admitere, perioada de înscriere derulându-se în perioada 12-13 Septembrie 2018.

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (USV) -  Admitere (septembrie 2018)

Pentru această sesiune, oferta programelor de licenţă ale celor 10 facultăţi cuprinde, pentru candidații din România, 297 de locuri bugetate (dintre care un loc este destinat absolvenților de licee din mediul rural, iar șapte locuri candidaţilor de etnie rromă) şi 653 de locuri cu taxă. Forma de învăţământ la distanţă (ID) beneficiază de un număr de 300 de locuri, repartizate pe nouă programe de studii. Menționăm faptul că absolvenții de liceu cu domiciliul în mediul rural beneficiază de scutire de la taxa de înscriere.

Pentru studiile universitare de masterat, candidații români pot candida pe cele 105 de locuri fără taxă, dintre care 9 pentru candidații de etnie rromă, şi șase sute de locuri cu taxă. De asemenea, la programele de conversie profesională mai sunt disponibile 200 de locuri.

În această sesiune, USV va avea un centru de înscrieri și înmatriculări la Vatra Dornei, care va funcționa în sala de conferințe a Centrului de Pregătire și Formare Continuă al Universității, situat pe Strada Parcului, numărul 25B.

Tot pe 10 Septembrie 2018 va fi demarat procesul de admitere la studiile de doctorat, pentru care universitatea scoate la concurs 49 de locuri (dintre care două locuri pentru rromi, 25 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, şi 24 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă). 12 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (zece dintre acestea fiind cu bursă). Acestora li se mai adaugă 70 de locuri cu taxă.

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 19 Septembrie 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *