USV a obținut primul loc în cadrul competiției naționale de „Proiecte de finanțare a excelenței în cercetare, dezvoltare și inovare”, domeniul bioeconomie

Marți, 16 noiembrie 2021, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a anunțat rezultatele preliminare ale competiției naționale de Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) dedicată universităţilor şi institutelor naţionale de cercetare şi dezvoltare.

USV a obținut primul loc în cadrul competiției naționale de "Proiecte de finanțare a excelenței în cercetare, dezvoltare și inovare", domeniul bioeconomie

Proiectul de dezvoltare instituțională a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, pentru creșterea performanțelor și a capacității de cercetare, dezvoltare și inovare interdisciplinară în domeniul Bioeconomie s-a clasat pe locul întâi, obținând scorul de 92,84 de puncte, ce asigură o finanțare în valoare de 6,4 milioane de lei pentru următorii 3 ani.

Obiectivele specifice propuse sunt:

  1. dezvoltarea bazei materiale din cadrul USV pentru cercetare în domeniul bioeconomiei, fiind alocate 2,5 milioane lei pentru achiziţia de echipamente de cercetare şi consumabile;
  2. dezvoltarea resursei umane CDI din regiune în domeniul bioeconomiei, prin formarea şi susţinerea financiară a 12 tineri doctoranzi şi post-doctoranzi, cu o valoare totală de un milion de lei;
  3. inițierea și dezvoltarea colaborărilor cu parteneri publici și privați având activități în domeniul bioeconomiei și creșterea gradului de mobilitate a cercetătorilor USV în entități partenere, prin susţinerea stagiilor practice şi de cercetare, a atelierelor de lucru şi manifestărilor ştiinţifice;
  4. creșterea vizibilității și impactului rezultatelor cercetării din cadrul USV prin susţinerea publicării de articole științifice ale USV în reviste ierarhizate în prima jumătate a clasamentelor internaţionale ISI, în regim open-acces;
  5. consolidarea activității de inventică din cadrul USV în domeniul bioeconomiei şi domenii conexe, prin susţinerea brevetării la nivel naţional şi european a invenţiilor USV;
  6. creșterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării USV din domeniul bioeconomie, prin susţinerea proceselor de transfer de cunoştinţe şi tehnologice, realizarea unei platforme digitale de prezentare a rezultatelor, serviciilor şi ofertelor tehnologice ale USV, precum şi prin realizarea documentaţiei tehnice pentru dezvoltarea nou Centru dedicat cercetării microbiomului cu aplicaţii în sănătate, alimentație și mediu.

Proiectul este coordonat de prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, Prorector cu activitatea ştiinţifică, cu sprijinul prof.univ.dr. Mihai COVAŞĂ, Decan interimar al Facultăţii de Medicină şi Ştiinţe Biologice, responsabil pentru coordonarea activităţilor suport de cercetare şi diseminare, prof. univ. dr. Laura BOURIAUD, Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, responsabilă cu atragerea şi dezvoltarea resursei umane tinere pentru cercetare, prof. univ. dr. Mircea OROIAN, Decan al Facultăţii de Inginerie Alimentară, responsabil cu dezvoltarea bazei materiale, prof. univ. dr. Ghaorghe GUTT, Director al Parcului Industrial Bucovina, responsabil de coordonarea activităţilor suport de brevetare şi de inventică şi inovare şi prof.univ.dr.ing. Valentin POPA, Rector al Universităţii, responsabil cu dezvoltarea parteneriatelor şi coordonarea programului de mobilităţi.

Pentru realizarea obiectivelor prezentate sunt implicate 50 de cadre didactice și cercetători științifici selectați din cadrul a 4 facultăți, care vor activa în 5 echipe de cercetare: (1) echipa de analiză a microbiomului şi aplicaţii în sănătate şi alimentaţie, coordonată de Prof. Covaşă, (2) echipa CDI pentru biosiguranţă şi inovare în industria alimentară, coordonată de Prof. Oroian, (3) echipa de dezvoltare şi inovare a politicilor de mediu şi managementul forestier coordonată de Prof. Bouriaud, (4) echipa ce asigură suport pentru brevetare, transfer de cunoştinţe şi tehnologii, coordonată de Prof. Gutt şi (5) echipa de suport şi aplicaţii ale tehnologiei informaţionale şi de comunicaţii în bioeconomie, coordonată de prof. Dimian.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Scroll to Top